Použití

Regulační souprava dvojitá se používá pro instalaci přípojek plynu s požadavkem na velký průtok.

Celkový průtok dvojitou regulační soupravou je (vlivem použitých armatur a přechodů) o 15 – 20% nižší, než průtok obou regulátorů.

Výrobce doporučuje používat těsnící materiály dle DIN EN 751-1,2,3Objednací tabulka

 

Průtokové charakteristiky regůlátorů

SS2 Alz-6U/AB


SS2 Alz-6U/BDSS2 Alz-6U/DE


 

Základní technické údaje


Tyto parametry jsou garantovány na zkušebních zařízeních výrobce, která splňují požadavky státní zkušebny, ČSN EN 12279 a TDG 60903.