Záruční a pozáruční servis

GMR GAS s.r.o.
Husova 691
539 73 Skuteč, CZ
 +420 469 366 113
 info@gmrgas.cz

Aleš Sadílek
Štefánikova 121
664 53 Újezd u Brna, CZ
IČ: 63361680
DIČ: CZ7604283819
 +420 603 817 361
 sadilek.ales@seznam.cz
http://as-servis.cz/

Pozáruční servis

ČESKO

Plynomont Teplice s.r.o.
Dubská 1806
514 04 Teplice

IČ: 250 08 676
DIČ: 25008676
+420 417 539 204
plynomont.teplice@plynomont-teplice.cz
www.plynomont-teplice.cz

SLOVENSKO

Gas Trade s.r.o.
Černochov Vrch 1229 
916 01 Stará Turá

prevádzka:
Jiráskova 104/28 
916 01 Stará Turá

Konateľ:
Radoslav Čečot
 +421 905 341 977
 cecot@gastrade.sk

Obchodné oddelenie: 
Jaroslav Cibulka
 +421 905 399 467
 +421 327 760 398
 cibulka@gastrade.sk
 obchod@gastrade.sk

Ekonomické oddelenie: 
Martina Lukáčová
 +421 905 399 465
 ekonomika@gastrade.sk

IČO: 36313114
DIČ DPH: SK2020181053

Záruční a pozáruční servis plynových regulátorů

 • Montáž a demontáž regulátoru smí provádět pouze organizace, která má k tomu příslušné oprávnění. Výrobce zajištuje pro provádění správné montáže a uvedení do provozu odborné školení
 • Pracovník provádějící montáž výrobků musí používat montážní nářadí odpovídající normalizovaným rozměrům propojovacích šroubení armatur
 • Při montáži je třeba zajistit, aby po připojení nebyl regulátor mechanicky namáhán
 • Pro bezpečný provoz regulátoru je třeba dbát při montáži na to , aby se do regulátoru nedostala voda, prach a jiné nečistoty
 • Regulátor je na vstupu vybaven filtračním sítkem
 • Po uvedení regulátoru do provozu je nutno o tomto provést záznam do záručního listu

Při nedodržení těchto zásad NEBUDE uznána záruka

Pro zajištění spolehlivosti provozu doporučuje výrobce provádět pravidelné kontroly:

1x ročně:

 • Prohlídka čistoty odfukových otvorů v tělese regulace a tělese bezpečnostního uzávěru
 • Vizuální kontrola stavu
 • Zápis do evidenčního listu

1x za 3 roky:

 • Vizuální kontrola stavu
 • Kontrola těsnosti membrány, pojistného ventilu a spojů regulační sestavy
 • Kontrola výstupního a uzavíracího přetlaku
 • Kontrola funkce pojistného ventilu a bezpečnostního uzávěru
 • Podle podmínek vyčištění, případná výměna filtračního sítka
 • Protočení všech uzavíracích ventilů
 • Zápis do evidenčního listu
 • Kontrola průchodnosti odfukových otvorů (potrubí), příp. vyčištění sítka

Naše firma zajišťuje pozáruční servis všech typů regulátorů, které vyrábíme.

 • Při repase se nejprve provede celkové vnější očištění a dále demontáž regulátoru.
 • Těleso RTP se očistí technickým benzínem a znovu nastříká barvou.
 • Dále dojde k vnitřnímu vyčištění a případné výměně zkorodovaných nebo mechanicky poškozených součástek.
 • U každé opravy se vymění všechny pryžové součástky ( o-kroužky, těsnění, membrány ).
 • RTP se smontuje, následuje tlaková zkouška těsnosti, seřízení a zaplombování barvou.
 • Na takto opravený RTP se poskytuje záruka 6 měsíců.