Použití

Regulátory tlaku plynu RP-6, RP-10 jsou určeny pro jednostupňovou samočinnou regulaci vstupního tlaku zemního plynu na nižší výstupní tlak.

Výstupní tlak je udržován ve stanovené toleranci s ohledem na množství odebíraného plynu, kolísání tlaku plynu v potrubí a jiné nepříznivé vlivy.

Výrobce doporučuje používat těsnící materiály dle DIN EN 751-1,2,3,

Přednosti

 • Těleso ventilu ze šedé litiny, ostatní odlitky ze slitiny hliníku.
 • Možnost natáčení tělesa bezpečnostního uzávěru po 90° a tělesa regulátoru plynule od 0° do 360°.
 • Vestavěný pojistný ventil.
 • Zabudovaný bezpečnostní uzávěr, který uzavře trvale přívod plynu do regulátoru při poklesu nebo vzestupu tlaku plynu nad stanovenou mez a díky své konstrukci se navzájem neovlivňuje s regulační částí regulátoru.
 • Rozebiratelnost a opravitelnost.
 • Zajištěný servis.
 • Je vybaven odběrným místem pro kontrolu výstupního tlaku.
 • Jednotlivé díly regulátoru jsou vyrobeny z materiálu odolných účinkum plynu.
 • Součástí příslušenství regulátoru je sítko zabraňující vnikání nečistot do regulátoru.
 • Podle žádaného směru toku plynu lze regulátor montovat do čtyř poloh a to pro směr průtoku zdola nahoru, shora dolů a vodorovně (zprava nebo zleva). Vždy musí být dodrženo, aby rovina membrán byla vodorovná a pružiny nahoře.
 • Při použití přírub umožňuje regulátor jednoduchou záměnu (bez úpravy instalace) za regulátory typu Alz-6U (shodné příruby a zástavné rozměry).
 • Regulátor spadá do II. skupiny – malé R1 – o výkonu do 10 m3.h-1, a proto nemá předepsané vzdálenosti od otvoru ve zdi vně budovy.
 • Regulátor pracuje spolehlivě i při nižším vstupním tlaku od 0,02 MPa.

 

 

Rozměrový náčrt

Základní technické údaje

Průtoková charakteristika regulátoru