Domovní regulátory RP6/RP10

Skříně domovní se používají při výstavbě/rekonstrukci domovní přípojky zemního plynu, kde slouží jako objekt pro umístění HUP a plynoměru, případně regulátoru tlaku plynu. Rozměry u RP6/RP10 ŠxVxH 500x650x210mm pro plynoměry 250/100 mm.

Sestava na rámu na kterém je vykotvena instalace s HUP, regulátorem tlaku plynu RP6 nebo RP10 a konzolou na upevnění plynoměru s roztečí 100 mm (FLEXI 100) nebo 250 mm (FLEXI 250). Propoje mezi armaturami jsou provedeny pomocí nerezových ohebných trubek CATS-SK. Systém CATS-SK usnadňuje vlastní provedení instalace a zároveň odstraňuje pnutí mezi vstupní a výstupní přípojkou a jednotlivými armaturami, čímž se zvyšuje bezpečnost celé instalace.

Váha skřínky s regulátorem RP6 je 16,5 kg a RP10 je 16,8 kg

Průmyslové regulátory Alz-6U, Al-z8, Al-z8-PrAl-z8
Skříně průmyslové – se používají při výstavbě/rekonstrukci průmyslové přípojky zemního plynu, kde slouží jako objekt pro umístění HUP a plynoměru,případně regulátoru tlaku plynu. Rozměry u Alz-6U/Al-z8,Al-z8-Pr ŠxVxH 500x500x210mm

Tento regulátor je určený pro plynofikaci průmyslových objektů a velkých plynových kotelen. Regulátor je standardně dodáván s vestavěným pojistným ventilem a dále s bezpečnostním rychlouzávěrem. Při použití přírub umožňuje regulátor jednoduchou záměnu bez úprav instalace za regulátor Alz-6U. Je vybaven odběrným místem pro kontrolu výstupního tlaku.

Váha u průmyslových regulátorů Al-z8 se pohybuje od 13,9kg do 14,2kg a u Al-z8-Pr je váha 14,5 kg.