Použití

Tuto sestavu lze použít pro případnou náhradu regulátoru typu Alz-6U regulátory Al-z8-Pr především v domovních přípojkách, kde výkon původního regulátoru je značně předimenzován. Tyto regulátory musí mít závity na vstupu i výstupu Rp1. Při náhradě je nutné posoudit výkon původního regulátoru (průtok) a podle toho zvolit příslušný náhradní typ. Rovněž je nutné posoudit zástavbové rozměry.

A: 0,05 – 0,2 MPa výstupní tlak 2 kPa
B: 0,2 – 0,4 MPa výstupní tlak 2 kPa
AX: 0,05 – 0,2 MPa výstupní tlak 2-5 kPa
BX: 0,2 – 0,4 MPa výstupní tlak 2-5 kPa

Přednosti

  • Při použití přírub umožnuje regulátor jednoduchou záměnu (bez úpravy instalace) za regulátory typu Alz-6U (shodné příruby a zástavné rozměry)
  • Podle žádaného směru toku plynu lze regulátor montovat do čtyř poloh a to pro směr průtoku zdola nahoru, shora dolů a vodorovně (zprava nebo zleva). Vždy musí být dodrženo, aby rovina membrán byla vodorovná a pružiny nahoře
  • Zabudovaný bezpečnostní uzávěr, který uzavře trvale přívod plynu do regulátoru při poklesu nebo vzestupu tlaku plynu nad stanovenou mez a díky své konstrukci se navzájem neovlivňuje s regulační částí regulátorů
  • Vestavěný pojistný ventil

 

 

Rozměrový náčrt

Objednací tabulka