Použití

Regulační souprava dvojitá se používá pro instalaci přípojek plynu s požadavkem na velký průtok.

Celkový průtok dvojitou regulační soupravou je (vlivem použitých armatur a přechodů) o 15 – 20% nižší, než průtok obou regulátorů.
  

Objednací tabulka


Průtokové charakteristiky regulátorů

SS2 Al-z8ASS2 Al-z8B 

Základní technické údaje